ผู้บริหาร

นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2013
ปรับปรุง 26/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 83365
Page Views 92760
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียบ สืบทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ตั้งเกียรติรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ กำจัดภัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จุนแสง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร อิืนโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ปานประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ อู่ทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีต่อศักดิ์ คำรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณกิจจารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ พุฒผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ กำจัดภัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษฐ์เก่า
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงพร พงศ์จตุรพร
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 02-9046343
อีเมล์ : rapeekana@hotmail,co,th
กำไ